LSVT LOUD ve LSVT BIG Araştırma ve Uygulaması: Parkinson ve Diğer Nörolojik Bozukluklar için Konuşma terapisi, Fizyoterapi ve Ergoterapi (Turkish)

Motor Konuşma sistemine (LSVT LOUD®) odaklanarak, son 30 yılda Parkinsonlu bireyler için LSVT (Lee Silverman Ses Tedavisi) Programları üzerine araştırmalar yapıldı ve yöntem geliştirildi. Son zamanlarda bu çalışma ekstremite motor sistemlerine (LSVT BIG®) hitap edecek şekilde genişletildi. Bu sunumda:

1) Parkinsonlu bireyler için rehabilitasyonun etkilerini ortaya koyan Nörobilim alanındaki son ilerlemeler özetle açıklanacaktır.
2) LSVT LOUD (konuşma terapisi) ve LSVT BIG (fiziksel / ergoterapi) hakkındaki gelişmeler ve veriler tartışılacaktır.
3) LSVT LOUD ve LSVT BIG için benzersiz olan anahtar yönler açıklanacaktır.

Ayrıca, 2020 yılının Şubat ayında İstanbul’da düzenlenecek olan LSVT LOUD ve LSVT BIG Eğitim ve Sertifika Programları hakkında da detaylar sunalacaktır.